topbar
Bạn có biết: Cách giúp trẻ hình thành tư duy phản biện?

Bạn có biết: Cách giúp trẻ hình thành tư duy phản biện?

💡 𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 ⁉  Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn...

Xem thêm
0968378999 02462969284
Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Ánh Dương

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: